Ljud- och bildinstallation/skulptur/performance

Redwood är två forna klasskamraters – Hanna Cecilia Lindkvist och Norunn Standal – och mitt gemensamma examensprojekt från Dramatiska Institutet. Redwood är en rumslig och mångdisciplinär översättning av Lotta Lotass nätbaserade roman med samma titel.

I Redwood har vi tillsammans, utifrån Redwood (skogen samt Lotass verk), jobbat med tid och rum – med entropi, död, minne, identitet, historieskrivning och perception. Det är en installation, en föreställning, en skulptur, en surroundsituation.

19 personer åt gången är välkomna att tillsammans med oss sitta vid Redwood-installationens bord, tillsammans i den sjukantiga farkostliknande konstruktion som utgör grundstommen. Slumpen guidar genom det siffersystem som rymmer olika händelser och ljud-, bild-, musik- och minnesvärldar: det som är Redwood.

Bilden är en modell av verkligheten.

Läs mer rörande ljudet, musiken och ljudrummet samt teknik

Ljud- och musikexempel