Hej

Jag heter Mira Eklund och bor och arbetar i Stockholm. Här på sidan söker jag samla alla projekt genom åren! Dels gör jag musik, solo och tillsammans med andra, dels gör jag konst och scenkonst av olika slag, och så lite skådespeleri och annat. Lyssna, läs, se så gärna! Jag blir glad!

Sådant som jag tänker mycket på och jobbar med och inspireras av är t.ex: musik och dess innersta väsen och dess samband med minnet och verkligheten, ljud och brus, perception i allmänhet och perceptionen av det ljudande i synnerhet, minne, artificiell intelligens, virtuella objekt, tiden och rummet, vetenskap, rymden, kommunikation och nuet.

Jag arbetar genom ljud, teknik, musik, vetenskap och den egna erfarenheten med installation/skulptur och olika typer av sceniska skeenden. Gemensamt för mina verk är ofta en vilja att infiltrera verkligheten, att skapa olika former av semifiktiva skeenden under vilka deltagarna genom interaktionen sinsemellan – samt i interaktionen med ljudverket och rummet – kan hamna i ett som jag tänker hypernu. Jag är intresserad av och vill utforska villkoren för verklighet.

Jag funderar också kring det perceptuella värdet i historien, och dess samband med minnet och det ljudande. Jag funderar på hur man lämnar spatiala spår efter sig, på identitet och på polymorfa tillstånd. Upplevelsen av något ger det reell status, minnet förändrar världen och alla tidpunkter äger förbund!

Denna hemsida är skapad av mig och min storebror Love. Alla bakgrundsbilder kommer från en bok vid namn Stjärnorna (N.V.E. Nordenmark), som jag fick av min käre vän Mårten för länge sedan.

De projekt som är upplagda hittills syns som vita noter i notraden, klicka på dem för att ta dig vidare. De ännu genomskinliga noterna kommer fyllas på med projekt bakåt samt framåt i tiden. Så kom gärna tillbaka. Vissa mindre projekt finns bara under CV.

Hej hej!

Stockholm, 2014